Arbetsmarknadsenheten – AME

Arbetsmarknadsenheten samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för att fler personer ska komma ut i arbete eller studier. Verksamhetens mål är att fler personer blir självförsörjande och bidrar till kommunens och regionens kompetensförsörjning.

Vi arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälsocentralen samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det är din handläggare/kontakt inom respektive organisation som avgör om du kan ta del av Arbetsmarknadsenhetens insatser.

För mer information och kontaktuppgifter: >> Hemsida

Integrationsenheten

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.
Kommunen ansvarar för att nyanlända kommunplacerade med uppehållstillstånd har någonstans att bo och får en bra introduktion till det svenska samhället. Vuxna ska bland annat läsa svenska för invandrare, SFI, och barnen ska gå i skola eller förskola.

Länk till hemsidan:

https://www.nordmaling.se/omsorg/integration

Våning 3