CURONOVA AB

Tel: 072-601 29 84
E-post: patrik.lantz@curonova.se
Hemsida: curonova.se

Våning 3

REDOVISNINGSTJÄNST I NORDMALING AB / BAKER TILLY UMEÅ

Redovisningstjänst i Nordmaling är uppköpt av Baker Tilly Umeå men kommer även fortsättningsvis finnas på plats i sina vanliga lokaler i Nordmaling! För dig som företagare vill vi vara det självklara valet oavsett om du behöver hjälp med revision, redovisning, deklarationer, löner eller hela företagets administration. En kund som anlitar oss ska inte bara få en effektiv och kvalitativ tjänst utförd, utan också känslan av lokal närhet och en god relation till nytta och nöje för båda parter.

Våning 3

För mer information och kontaktuppgifter: >>Hemsida

SKANSKA

Christer Olofsson 072-7409760

Våning 3

vuxenskolan

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

Kurslokaler för hantverk

För information och kontaktuppgifter >> Till hemsida

Våning 1

BYGGTEMA AB

Försäljningsverksamhet som innefattar fog- och tätningsprodukter för brand, ljud- och energibesparande åtgärder, samt maskiner, utrustning och tillbehör för professionella användare inom byggnadssektorn.

>> Till hemsida
Våning 2 och markplan

BYGGTEMA TÄTNINGSMETODER är en avdelning hos Byggtema AB
Byggtema som har sina rötter i byggfogning sedan mer än 45 år. Kunderna återfinns både inom och utom landets gränser och utgör av byggnadsbranschen, sågverksindustrin samt privat och offentlig fastighetsägare/-förvaltare.

Tomas Björklund är verksamhetsansvarig för Byggtema Entreprenad
>> Till hemsida
Våning 2

karminfastning-logo

TEMA KARMINFÄSTNING  avdelning hos Byggtema AB
Med TEMA Karminfästningssystem möter vi kundernas önskemål att på ett enkelt, smidigt och med ett fåtal artiklar klara montaget och motsvara de högt ställda krav som finns vid montage på klassade fönster och dörrar så som – Brand – Inbrott – Ljud.

Kundsupport Daniel Nylander
>> Till hemsida

Våning 2