Arbetsmarknadsenheten – AME & Integrationsenheten

Arbetsmarknadsenheten – AME Arbetsmarknadsenheten samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för att fler personer ska komma ut i arbete eller studier. Verksamhetens mål är att fler personer blir självförsörjande och bidrar till kommunens och regionens kompetensförsörjning. Vi arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälsocentralen samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det [...]